Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld. Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

Disclaimer

This disclaimer shall apply the following:

- the owner: owner of the website and its contents;
- usage: all possible actions;
- you: visitor of this website;
- content: all content included and present on this website.

The following applies to the website you are currently visiting. By visiting (using) this page you agree with this disclaimer.

The content of this website has been created with the upmost care by the owner of this website, however, the owner accepts no liability with regard to possible inaccuracies of the published contents displayed.

The owner of this website cannot be held responsible for contents of websites that are linked to the website of owner. Unauthorized use or sharing of any content of this website represents a breach of intellectual property. Admission to use or sharing publicly any of the content of this website must be requested in advanced and in writing.

Further information
If you have any queries or doubts you can contact the owner directly or visit the website of Nunc Ius who created this disclaimer. All rights remain with owner and Nunc Ius.